Svenska Lyft AB   •   Box 400  •  S-301 09 Halmstad

Telefon:  +46(0)35-18 19 30   •  Skicka e-post

Personal

Ola Söderquist  
VD  
Försäljning av tunga kranar

 

Skicka e-post »

 
 

Stefan Brage

Konstruktör MEK, dokumentation, kvalitetsansvarig
 

Skicka e-post »

 

 

  

 
 

 

 

 

Agneta Gillrup 
Receptionsansvarig

Fakturering, försäljning, inköp 
  
Skicka e-post » 

 

 

 
 


 Jonas Nilsson

 Försäljning, reservdelar m.m

 

Skicka e-post » 

 

 

 

 

Jan Söderquist  
Försäljning, projektering
  

Skicka e-post » 

 

 

 

 

 
 

Ulf Tengemark 
Konstruktör EL, driftsättare  
  

Skicka e-post »    

 

 

 

 
 

Monica Karlén 

Ekonomiansvarig och dataansvarig för vårt administrativa system.  
  

Skicka e-post » 

 


 


  

Mikael Fredriksson

Systemtekniker, försäljning reservdelar, dokumentationshantering.

Skicka e-post »

 

 


 

Verkstadspersonal
 
I vår verkstad arbetar kvalificerade svetsare, maskinmontörer och elmontörer. Några av dessa är även specialiserade på service. Maskinbearbetning utförs till största delen av kvalificerade underleverantörer.