Svenska Lyft AB   •   Box 400  •  S-301 09 Halmstad

Telefon:  +46(0)35-18 19 30   •  Skicka e-post

Lyftredskap

 

Lyftmagnet ELME
Typ=LM 1500
Effekt=11,5kW
Matningsspänning=220VDC
Vikt=2800kg
Diameter=1500mm

Lyftmagnet ELME
Effekt=10,5kW
Matningsspänning=220VDC
Diameter=1700mm
    

Krokblock ASEA 3080

6,3ton i 2m eller 8,0ton i 1Am  

Krokblock ASEA 5040
5,0ton i 2m eller 6,3ton i 1Am
 
  
Krokblock ASEA 
1-skivigt 3ton